Mogelijkheden voor een bijdrage

Een bijdrage aan huisvesting voor dak- en thuislozen kan op verschillende manieren. Onderstaand worden de verschillende vormen van bijdragen toegelicht. In de bijlage zijn voorbeeldvragen voor projectinitiatief en uitwerking business case opgenomen.

Platform woonplek locatie

In-kind

Bij een in-kind bijdrage kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het beschikbaar stellen van een grondlocatie of gebouw door een gemeente of een private vastgoedeigenaar.

Platform woonplek investering

Investeren

Bij een bijdrage in de vorm van een investering is er (meestal) sprake van een eigendomssituatie voor de investeerder (ook wel: impactbelegger) ten aanzien van de aankoop en eventuele (ver)bouwkosten van de woonunits. De dak- en thuislozen zullen vervolgens huur betalen aan de eigenaar. Soms is er sprake van een 'operator’ die al dan niet hoofdhuurder is en de maatschappelijke begeleiding verzorgt.

Platform woonplek financiering

Financieren

In het geval van een bijdrage in de vorm van een financiering zal er sprake zijn van een lening. Hierbij is over het algemeen zekerheid benodigd over de terugbetaling. Dit kan projectmatig of in het geval van meerdere projecten bijvoorbeeld ook middels een op te richten fonds. Meestal is er sprake van een lening die na de looptijd moet worden terugbetaald. In het geval van een revolverend fonds worden de geleende middelen weer ingezet voor nieuwe projecten.

Projecten gaan over het algemeen gepaard met overige voorwaarden. Bijvoorbeeld:

 • De bijdrage is gericht op realisatie van woonplekken voor de doelgroep dak- en thuislozen
 • De gemeente heeft huisvesting op de locatie goedgekeurd
 • Er is een totaalprijs voor de bouw van de huisvesting op basis van een beschikbaar budget
 • Er is een operator waar afspraken mee worden gemaakt over begeleiding en huur
 • Er is sprake van een maatschappelijk rendement

Wat kunt u bijdragen?

De ambitie van Platform Woonplek is samen met zoveel mogelijk publieke- en private partners huisvesting voor dak- en thuislozen te realiseren, versnellen en op te schalen. Met de komst van het Platform Woonplek kunnen gemeenten of initiatiefnemers aan de juiste (private)partijen worden gekoppeld, met extra woonplekken voor dak- en thuislozen als resultaat. Iedereen kan bijdragen aan het realiseren van woonplekken voor dak- en thuislozen.

Vastgoed-/impactbelegger

 • Braakliggende gronden (sportvelden, toekomstige ontwikkellocaties, etc.)
 • Leegstaande vastgoedobjecten (kantoren, sportzalen, scholen, woningen, etc.)
 • Investering of financiering

Gemeente

 • Braakliggende gronden (sportvelden, toekomstige ontwikkellocaties, etc.)
 • Leegstaande vastgoedobjecten (kantoren, sportzalen, scholen, woningen, etc.)
 • Investering of financiering
 • Delen van succesvolle huisvestingsinitiatieven voor dak- en thuislozen

Initiatiefnemer

 • Delen van succesvolle huisvestingsinitiatieven voor dak- en thuislozen

Operator/exploitant

 • Bijdragen aan het project vanuit ervaring hebben met de doelgroep zoals (zorg) instellingen en leegstandsbeheerders
 • Delen van succesvolle huisvestingsinitiatieven voor dak- en thuislozen

Founded by

Onze partners