Project Amstelveen

Platform Woonplek ondersteunt momenteel een initiatief tussen:

  • Vastgoedeigenaar en maatschappelijke impact belegger (in-kind bijdrage)
  • Leegstandsbeheerder
  • Zorgpartij/operator
  • Gemeente Amstelveen
Doel
  1. Creëren ca. 5-10 opvangplaatsen voor dak- en thuislozen voor een periode van (minimaal) 12-18 maanden.
  2. Opschalen door triggeren andere vastgoedeigenaren, beheerders en gemeenten om vergelijkbaar succesvol project op te starten.
Doelgroep

Dak- en thuislozen in de categorie spoedzoekers en economische daklozen. Denk aan ‘bankslapers’, ‘pechvaders’ en 18-jarigen die uit huis moeten, zonder een complexe, psychische of verslavings-zorgvraag.

Rol gemeente

Omarmen initiatief, meewerken aan draagvlak omgeving en eventuele vergunningen.

Resultaat

Herhaalbaar, succesvol initiatief/project waarbij tijdelijk leegstaand vastgoed getransformeerd wordt tot tijdelijke woonplekken voor dak- en thuislozen.

Founded by

Onze partners