Image
Amstelveen

4 June 2021 - 20:19

Woonplekken Amstelveen!

Het eerste succesvolle huisvestingsinitiatief begeleid door Platform Woonplek vond plaats in een leegstaand kantoorpand in Amstelveen. Inmiddels hebben drie dak- en thuislozen een woonplek in gebruik genomen. De aankomende periode zullen hier in totaal vijf dak- en thuislozen tijdelijke woonplek krijgen in het pand. Tijdens een digitale bijeenkomst hebben de wethouder van de Gemeente Amstelveen en de vastgoedeigenaren Maarsen Groep en Zadelhoff de samenwerking ondertekend.

De locatie wordt beheerd door leegstandsbeheerder Ad Hoc en in samenwerking met De Regenboog Groep zullen de dak- en thuislozen begeleiding krijgen om de doorstroom naar een vaste woningen te realiseren. Een prachtig initiatief waar publieke en private partijen samenwerken om extra woonplekken voor de doelgroep dak- en thuislozen te realiseren.

Op nog veel meer plekken in Nederland staan (tijdelijk) leegstaande panden en (grond)locaties die als woonplek voor dak- en thuislozen zouden kunnen dienen. Is daar in uw gemeente sprake van of heeft u een ander initiatief?

Onder andere de Volkskrant, NH Nieuws en RTV Amstelveen besteedden aandacht aan deze innovatieve samenwerking. 

Meer nieuws

21 June 2021

De provincie Noord-Holland maakt het onder voorwaarden mogelijk dat gemeenten vakantieparken kunnen omzetten naar tijdelijke of permanent woongebieden.

4 June 2021

Op 23 september 2020 organiseerde Platform Woonplek in samenwerking met de Maatschappelijke Alliantie een bijeenkomst over investeren in woonplekken voor dak- en thuislozen.

Founded by

Onze partners