Image
Investorcall

4 June 2021 - 17:49

Investorscall:

Woonplekken voor dak- en thuislozen 

Op 23 september 2020 organiseerde Platform Woonplek in samenwerking met de Maatschappelijke Alliantie een bijeenkomst over investeren in woonplekken voor dak- en thuislozen. Bij deze bijeenkomst kwamen vastgoed investeerders, overheden en maatschappelijke initiatieven bijeen om in gezamenlijkheid te spreken over de vragen: Wat zijn belemmeringen voor investeringen in woonplekken voor dak- en thuislozen? Wat kunnen overheden en private partijen doen om knelpunten op te lossen? Wanneer wordt het aantrekkelijk om te investeren in woonplekken voor deze doelgroep? 

De bijeenkomst werd ingeleid door een presentatie van Aaltje van Zweden (oprichter Papageno en bestuurslid van de Maatschappelijke Alliantie) over het Papageno Huis en publiek- private samenwerking voor kwetsbare doelgroepen. 

De bijeenkomst leidde tot concrete nieuwe inzichten en acties die gebruikt worden om het Platform Woonplek vorm te geven en toe te werken naar concrete projecten gericht op het realiseren van meer woonplekken voor kwetsbare doelgroepen. 

Meer nieuws

21 June 2021

De provincie Noord-Holland maakt het onder voorwaarden mogelijk dat gemeenten vakantieparken kunnen omzetten naar tijdelijke of permanent woongebieden.

4 June 2021

Het eerste succesvolle huisvestingsinitiatief begeleid door Platform Woonplek vond plaats in een leegstaand kantoorpand in Amstelveen.

Founded by

Onze partners